ยินดีต้อนรับ สู่ครอบครัวอินดีม

สำเร็จไปด้วยกัน กับครอบครัวอินดีม กับระบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมสินค้าคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์
โปรโมชั่น

INDEEM พันธกิจ

อินดีมสนับสนุนทุกความสำเร็จ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ที่สร้างผลตอบแทนให้สมาชิกอย่าง “ยุติธรรม”

Vision

“เพราะความสำเร็จของคุณ คือ งานของเรา”

Mission

หน้าที่ของพวกเราคือการสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิด “Social Enterprise”

Commitment

เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เราพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจะสนับสนุนส่งเสริม

ยินดีต้อนรับ สู่ครอบครัวอินดีม

เมนู