ประกาศแจ้ง ขยายระยะเวลา ปรับการซื้อซ้ำส่วนตัวประจำเดือนของ Exclusive Club จากขั้นต่ำ 600 PV ต่อเดือน เป็น 200 PV ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563

เมนู