ประกาศแจ้ง งดการชำระเงิน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิช (7-11)

ประกาศแจ้ง งดการชำระเงิน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิช (7-11)
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 หลังเวลา 00.00น. ถึง 06.00 น.

*สมาชิกสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินช่องทางอื่นๆได้ตามปกติ

เมนู