เมื่อสมาชิกเลือกชำระค่าสินค้าแบบ “โอนเงิน” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมนู