โปรโมชั่น สุขสิ้นเดือน

 

โปรโมชั่น สุขสิ้นเดือน 🎉
รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 45,000 บาท 💸💸
.
เพียงเปิดแพ็กเกจดังต่อไปนี้
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
.
PACK SP หรือ PACK SP ANT | รับ 1 สิทธิ์
PACK SPF หรือ PACK SPF ANT | รับ 3 สิทธิ์
PACK LP | รับ 4 สิทธิ์
PACK LPF หรือ PACK LPF ANT | รับ 5 สิทธิ์
.
PACK ANT TOKEN แบบ NO PV ราคา 3,990.- | รับ 1 สิทธิ์
PACK ANT TOKEN แบบ NO PV ราคา 8,990.- | รับ 2 สิทธิ์
PACK ANT TOKEN แบบ NO PV ราคา 19,990.- | รับ 3 สิทธิ์
PACK ANT TOKEN แบบ NO PV ราคา 39,990.- | รับ 4 สิทธิ์
PACK ANT TOKEN แบบ NO PV ราคา 59,990.- | รับ 5 สิทธิ์
.
.
.
.
.
.
หมายเหตุ
– ลุ้นรับทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล / เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล / เงินสด 5,000 บาท 1 รางวัล
– สมาชิกจะต้องชำระค่า PACK ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
– สมาชิกจะต้องทำการลงผังองค์กรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เที่ยงคืนเท่านั้น
– สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯ
– คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
– การจับรางวัลและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
เมนู