📢 แจ้งวันหยุดในเดือน เมษายน 2565

 

📢 แจ้งวันหยุดในเดือน เมษายน 2565
.
เนื่องจากวันดังกล่าว เป็นช่วงวันหยุดยาว อาจทำให้ระบบการจัดส่ง และการตอบข้อความของสมาชิกใน Line @ และทุกช่องทางการสื่อสารของทางบริษัทฯล่าช้า
.
ขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้
เมนู