📣 อย่าลืมนะคะ ทุกวันของสิ้นเดือน จะทำการปิดช่องทางการชำระเงินแบบ “การโอนเงิน” ในเวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกชำระช่องทางอื่นๆได้ตามปกตินะคะ

เมนู