ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและรอบการขึ้นรับเข็ม ในงาน INDEEM Recognition day 2022

INDEEM Recognition Day 2022

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 07.00 – 08.40 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและรอบการขึ้นรับเข็ม (กรอกชื่อสมาชิกอินดีมตามในระบบเพื่อค้นหา)

รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 10.30 – 12.40 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและรอบการขึ้นรับเข็ม (กรอกชื่อสมาชิกอินดีมตามในระบบเพื่อค้นหา)

 

เมนู