✨INDEEM RECOGNITION DAY 2022 ✨

✨INDEEM RECOGNITION DAY 2022 ✨

ขอเรียนเชิญนักธุรกิจอินดีมที่ผ่านคุณสมบัติ STAR และดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2565
เพื่อรับมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณ

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี (ถนนเพรชบุรีตัดใหม่)

โดยสามารถลงทะเบียนขึ้นรับเข็มได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 พฤษภาคมนี้ เท่านั้น
หรือสแกน QrCode ในภาพได้เลยค่ะ
เมนู