ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ เที่ยวสิงคโปร์กับอินดีม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ เที่ยวสิงคโปร์กับอินดีม

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ (กรอกชื่อสมาชิกอินดีมตามในระบบเพื่อค้นหา)

📱 พี่ๆ สามารถแจ้งผ่านคุณสมบัติเข้ามาที่ Line @Indeem
หรือคลิ๊ก 👉👉 https://lin.ee/obdj7x1
รีบแจ้งให้ไวเลยจ้า❗️
.
⏰ ยืนยันสิทธิ์และส่งพาสปอร์ต ได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
.
✈️ เดินทางวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 (3 วัน 2 คืน)
.
หมายเหตุ
1. กรณีสมาชิกไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้สามารถโอนสิทธิ์ ให้คนในครอบครัว (แสดงหลักฐานทายาทโดยชอบธรรม) หรือดาวน์ไลน์ (แนะนำตรง) ในองค์กรของท่านเท่านั้น จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ 3,000 บาท ทุกกรณี หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า สมาชิกที่ท่านโอนสิทธิ์ให้ไม่ใช่ ทายาทโดยชอบธรรม หรือ ดาวน์ไลน์ (แนะนำตรง) ของท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ท่องเที่ยวนี้
2. สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางได้ สามารถขอรับเงินทดแทนได้จำนวน 10,000 บาท โดยจะต้องแสดงหลักฐานว่าพำนักอาศัยอยู่นอกราชอาณาจักรไทยจริง
3. ทริปดังกล่าวเป็นเพียงทริปโปรโมชั่นจากการสั่งซื้อสินค้า ไม่ใช่ทริปท่องเที่ยวประจำปีจากการทำคุณสมบัติ ดังนั้น สมาชิกที่เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าทิปบริการให้แก่เจ้าหน้าที่นำเที่ยวจำนวน 1,500 บาท
.

เมนู